Dissemination

Verspreiding Toolkit

Seniors4Sustainability

Actieve deelname van senioren aan milieuprogramma’s en -campagnes

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Project No: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030

Dit werk © 2021-2023 by de samenwerking van het ERASMUS+ Seniors for Sustainability Projectnummer: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030 is gelicenseerd onder de Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 International.

Scroll naar top