communication

Newsletter 03

Partnerzy projektu Senior4Sustainability opracowali materiały na kurs szkoleniowy dla personelu pracującego z seniorami i programami aktywnego starzenia się, w ramach działań na rzecz ochrony przyrody. Kurs zostanie zorganizowany w modułach, a wszystkie materiały i treści zostaną w pełni stworzone przez partnerów projektu.   Sposób, w jaki zostanie dostarczony, będzie wykorzystywał PR5 jako podstawę, a zestaw …

Newsletter 03 Read More »

Newsletter 02

Europejski projekt Senior4Sustainability rozpoczął się od zebrania informacji o dobrych praktykach, aby upewnić się, że każdy z partnerów zajmuje się wspólnymi kwestiami w uzgodnionym stopniu i zgodnie z przełomowymi technikami i wiedzą zaczerpniętą z punktów odniesienia. Niniejszy raport zawiera również wyniki nowych badań i debat zorganizowanych z osobami starszymi, personelem odpowiedzialnym za aktywne starzenie się …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

Starzenie się ludności jest zjawiskiem ogólnoświatowym, mającym krytyczne konsekwencje dla wszystkich sektorów społeczeństwa. Ze względu na niski wskaźnik urodzeń, wysoką średnią długość życia i dynamikę przepływów migracyjnych, ludność świata “siwieje”, a Europa nie jest tu wyjątkiem. Starzenie się społeczeństwa powoduje problemy społeczne, zdrowotne, gospodarcze i inne. Ogólnie w UE oczekuje się, że w latach 2016-2070 …

Newsletter 01 Read More »

Przewiń do góry