Newsletter 01

Starzenie się ludności jest zjawiskiem ogólnoświatowym, mającym krytyczne konsekwencje dla wszystkich sektorów społeczeństwa. Ze względu na niski wskaźnik urodzeń, wysoką średnią długość życia i dynamikę przepływów migracyjnych, ludność świata “siwieje”, a Europa nie jest tu wyjątkiem. Starzenie się społeczeństwa powoduje problemy społeczne, zdrowotne, gospodarcze i inne. Ogólnie w UE oczekuje się, że w latach 2016-2070 całkowite wydatki publiczne związane ze starzeniem się wzrosną o 1,7% do 26,7% PKB. We wszystkich krajach środki mające na celu pomoc osobom starszym w zachowaniu aktywności i uczestnictwa są koniecznością, a nie luksusem. W miarę starzenia się społeczeństw, KE zachęca do projektowania innowacyjnych polityk i usług publicznych skierowanych specjalnie do osób starszych. ONZ i Komisja Europejska zgadzają się, że starzenie się w dobrej jakości jest obowiązkiem wszystkich (sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego) i może być tworzone i podtrzymywane jedynie poprzez wspólne wysiłki wielu sektorów. Dlatego w tym kontekście powstała idea Seniors4Sustainability: “Seniors Active Participation in Environmental Programs and Campaigns”, który jest 2-letnim Partnerstwem Współpracy Erasmus+ w dziedzinie edukacji dorosłych, w którym bierze udział 6 krajów (Niemcy, Polska, Francja, Holandia, Włochy i Hiszpania),  które będą współpracować wspierając osoby starsze poprzez promowanie ich włączenia społecznego bezpośrednio poprzez ich upodmiotowienie, waloryzację i ich aktywny udział w programach środowiskowych, a także pośrednio poprzez ukierunkowane i ogólne kampanie podnoszące świadomość przydatności i waloryzacji trzeciego wieku oraz poprzez zachęcanie do polityki aktywnego starzenia się.

26 kwietnia 2022 roku w Berlinie (Niemcy) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Senior4Sustainability, podczas którego 6 partnerów projektu mogło szczegółowo omówić wszystkie planowane działania i narzędzia cyfrowe, które będą wkrótce dostępne dla seniorów, jak również dla pracowników, trenerów, edukatorów i wolontariuszy zaangażowanych w działania wspierające osoby dorosłe.

Jako oczekiwanie, prosimy o zapoznanie się z nową stroną internetową projektu, dostępną w języku angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, holenderskim, włoskim i hiszpańskim.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wiadomości o projekcie Senior4Sustainability.

www.senior4sustainability.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry