Newsletter 02

Europejski projekt Senior4Sustainability rozpoczął się od zebrania informacji o dobrych praktykach, aby upewnić się, że każdy z partnerów zajmuje się wspólnymi kwestiami w uzgodnionym stopniu i zgodnie z przełomowymi technikami i wiedzą zaczerpniętą z punktów odniesienia.

Niniejszy raport zawiera również wyniki nowych badań i debat zorganizowanych z osobami starszymi, personelem odpowiedzialnym za aktywne starzenie się oraz zainteresowanymi stronami, za pośrednictwem sieci każdego z partnerów.

Raport dotyczący najlepszych praktyk (PR1) jest interdyscyplinarnym, opartym na faktach opracowaniem w formie raportu, który przedstawia najlepsze praktyki w zakresie edukacji seniorów na rzecz ochrony przyrody, zestawione z całej Europy.

W rezultacie, produkt ten ustanowi główne wytyczne dla ram projektu i inspirujące wzorce do naśladowania.

PR1 będzie również rezultatem o wartości transferowej, który każdy podmiot zainteresowany tematyką projektu będzie mógł skonsultować, zaadaptować do swojej pracy lub wykorzystać jako przewodnik do wdrażania programów wolontariatu seniorów.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o PR1, tutaj jest link do strony:

www.seniors4sustainability.com/results

W październiku zeszłego roku udało się przeprowadzić drugie międzynarodowe spotkanie partnerów w Amersfoort dla S4S, gdzie skupiliśmy się na nadchodzących krokach i dyskutowaliśmy o znaczeniu seniorów.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wiadomości o projekcie Senior4Sustainability.

www.senior4sustainability.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry